Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://forums.alfresco.com/en/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy