Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://files.tinyumbrella.org/tinyumbrella_windows_8_2_0_60_InstalledJRE.exe_.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập