Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-main-menu/0.9/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập