Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/mandrakelinux/official/iso/2010.1/mandriva-linux-one-2010-spring-GNOME-europe-americas-cdrom-i586.iso

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy