Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Directory#Forests.2C_trees.2C_and_domains

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy