Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://downloads.pcworld.com/pub/new/utilities/peripherals/printee1.7.3.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy