Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://downloads.pcworld.com/pub/new/design___multimedia/images/tools/Acoustica-CD-Label-Maker-Installer332.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy