Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://downloads.pcworld.com/pub/new/design___multimedia/images/desktop_publishing/bcpro.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy