Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2021/11/windows10.0-kb5008295-x64_e793d96cc8f576b6648c96661341734735710901.msu

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập