Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsxp-kb4012598-x86-custom-enu_eceb7d5023bbb23c0dc633e46b9c2f14fa6ee9dd.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy