Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsserver2003-kb4012598-x64-custom-enu_f24d8723f246145524b9030e4752c96430981211.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy