Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.windowsupdate.com/c/csa/csa/secu/2017/02/windowsxp-kb4012598-x86-embedded-custom-enu_8f2c266f83a7e1b100ddb9acd4a6a3ab5ecd4059.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy