Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.windowsupdate.com/c/csa/csa/secu/2017/02/windowsserver2003-kb4012598-x86-custom-enu_f617caf6e7ee6f43abe4b386cb1d26b3318693cf.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy