Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.kaba365.com/kaspersky/kis11.0.1.400zh-Hans-CN.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy