Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.info.apple.com/Mac_OS_X/031-42826-20151207-c2afdd40-9ac5-11e5-8899-b16ff5563fd9/icloudsetup.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy