Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.cnet.com/Finjan-SecureBrowsing-for-Internet-Explorer/3000-12512_4-10715511.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy