Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.bleepingcomputer.com/dl/10c641a7fe4f8cc384330d645bb3128c/57481750/windows/security/security-utilities/a/adwcleaner/AdwCleaner.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy