Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.microsoft.com/download/1/2/8/12810E7F-DDB1-4462-9D57-A4B685B9DC61/MicrosoftFixit50850.msi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy