Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.microsoft.com/download/0/E/5/0E5792D2-7826-4C39-901D-D374F9862051/WindowsFirewall.diagcab

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập