Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.microsoft.com

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy