Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy