Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://click.xda-developers.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_147128630231018&key=f0a7f91912ae2b52e0700f73990eb321&libId=irtxng9v01000n4o000DAuh8a67p14ly0&loc=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fverizon-galaxy-s7%2Fhow-to%2Fhow-to-notes-root-install-xposed-unroot-t3411039&v=1&out=http%3A%2F%2Fdl.psouza4.com%2Fandroid%2FSMG930%2FSamsung_G930x_QC_Rooted_BOOT.TAR&title=GUIDE%3A%20ROOT%2C%20install%20XPOSED%2C%20and%20UNROOT%2Fretu%E2%80%A6%20%7C%20Verizon%20Samsung%20Galaxy%20S7&txt=Samsung_G930x_QC_Rooted_BOOT.TAR

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy