Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://cipherdyne.org/blog/2008/07/mitigating-dns- cache-poisoning-attacks-with-iptables.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy