Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/11.04/release/xubuntu-11.04-desktop-i386.iso.zsync

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy