Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://blogs.microsoft.co.il/blogs/guyt/archive/2007/12/15/adrestore-net-rewrite.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy