Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://mirrors.viettelidc.com.vn/hbcd/Hirens.BootCD.10.1.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy