Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://macnix.blogspot.com/2011/07/change-mac-os-x-107-lion-ical-skin-to.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy