Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://my.vinaphone.com.vn/Users/UpdateSubInfo?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy