Ứng dụng mô phỏng máy tính Classwiz Casio 580 VNX miễn phí trên Android

Ứng dụng giả lập máy tính bỏ túi này mô phỏng lại gần như đầy đủ mọi tính năng có trên máy tính Classwiz Casio 580 VNX, từ những tính toán đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất. Các bạn học sinh, sinh viên có thể tải về miễn phí và trải nghiệm trên smartphone Android của mình.

Giao diện và các nút bấm của ứng dụng được thiết kế giống hoàn toàn với máy tính thật giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng.

Các tính năng nổi bật của ứng dụng:

  • Hỗ trợ giải bất phương trình bậc 3, bậc 4.
  • Hỗ trợ giải phương trình bậc 4.
  • Tính thống kê 1 biến, thống kê 2 biến chỉ với vài thao tác đơn giản.
  • Tính hồi quy.
  • Ngoài dòng Classwiz, bàn phím còn hỗ trợ cả dòng Natural display.

Ứng dụng mô phỏng máy tính Classwiz Casio 580 VNX Ứng dụng mô phỏng máy tính Classwiz Casio 580 VNX Ứng dụng mô phỏng máy tính Classwiz Casio 580 VNX 3

Ứng dụng mô phỏng máy tính Classwiz Casio 580 VNX 4 Ứng dụng mô phỏng máy tính Classwiz Casio 580 VNX 5 Ứng dụng mô phỏng máy tính Classwiz Casio 580 VNX 6

Link tải: 

Calculator FX 82 350 570 991 EX ES MS VN PLUS

 Xem thêm: 

Thứ Hai, 27/08/2018 14:25
51 👨 1.742