Ứng dụng File manager cho WP8.1 chính thức phát hành

File manager được Microsoft thông báo là phát hành vào tháng sau nhưng hôm nay có vẻ như mọi việc phát triển đã hoàn thành và họ chính thức phát hành trên Store của mình. Ứng dụng hiện hoàn toàn miễn phí và có thể tải về ngay lúc này.

Ứng dụng File manager cho WP8.1 chính thức phát hành

Sử dụng ứng dụng này bạn có thể:

  • Truy cập các tập tin được lưu trữ trên điện thoại và thẻ SD của bạn
  • Trình duyệt, tìm kiếm và mở các tập tin
  • Dễ dàng chia sẻ một hoặc nhiều tập tin
  • Tạo thư mục để quản lý các file của bạn
  • Sao chép, di chuyển, đổi tên và xóa các tập tin
Thứ Bảy, 31/05/2014 10:52
31 👨 746
0 Bình luận
Sắp xếp theo