Cách tự động điền mật khẩu trong Android

Tính năng tự động điền mật khẩu là một framework quản lý giao tiếp giữa các ứng dụng và autofill service trên thiết bị. Giống như trình quản lý mật khẩu, điền thông tin vào các ứng dụng khác bằng dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó, các autofill service (dịch vụ tự động điền mật khẩu) sẽ loại bỏ việc tốn thời gian và dễ bị lỗi khi điền vào biểu mẫu.

Việc điền vào nhiều biểu mẫu trên các ứng dụng khác nhau thật khó chịu. Đó là lý do tại sao framework autofill giúp mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Trên Android, tính năng Autofill sử dụng dịch vụ quản lý mật khẩu của riêng Google, để nhập tên người dùng và mật khẩu vào các ứng dụng. Mặc dù vậy, tính năng này cũng sẽ hoạt động với các ứng dụng quản lý mật khẩu khác và chỉ có sẵn cho Android 8.0 trở lên.

Kích hoạt tính năng Google Autofill

1. Mở ứng dụng Settings trên thiết bị Android.

Mở Settings

2. Chuyển đến phần General Management (hoặc System).

Tới General Management

3. Chuyển đến phần Language and Time, và nhấn vào “Language and input”.

Chọn Language and Time

4. Tìm phần Input Assistance (hoặc Expand Advanced Settings) và nhấn vào Autofill service.

Tìm phần Input Assistance

5. Nhấn vào tùy chọn Google (nếu đây là dịch vụ mặc định mà bạn muốn sử dụng). Nếu muốn sử dụng ứng dụng tự động điền mật khẩu của bên thứ ba, hãy nhấn vào “Add Service”. Các ứng dụng hiện tương thích là Enpass, LastPass, Dashlane, Keeper và 1Password.

Lưu thông tin đăng nhập

1. Quay trở lại Autofill Service trên thiết bị.

2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng Settings bên cạnh ứng dụng Google hoặc bên thứ ba đã chọn.

Nhấn vào biểu tượng bánh răng

3. Bạn sẽ nhận được một lời nhắc cho biết Google sẽ có thể xem những gì nếu bạn đặt nó làm autofill service mặc định. Nhấn OK để xác nhận.

Nhấn OK để xác nhận

4. Chọn địa chỉ email mặc định muốn đặt cho tính năng tự động điền mật khẩu, sau đó bấm Continue.

Bấm Continue

5. Nhập thông tin bao gồm mật khẩu hoặc dữ liệu khác muốn tự động điền mật khẩu bất cứ khi nào đăng nhập vào ứng dụng.

Nhập thông tin đăng nhập

Lưu ý: Đối với các ứng dụng của bên thứ ba, bạn sẽ phải cài đặt ứng dụng trước khi sử dụng.

Sử dụng tính năng tự động điền mật khẩu

Bây giờ hãy mở một ứng dụng và thử đăng nhập khi được nhắc. Sau khi đăng nhập thành công, Android Oreo sẽ đề nghị lưu thông tin đăng nhập cho Google hoặc ứng dụng của bên thứ ba mà bạn đã đăng nhập.

Khi mở một ứng dụng và nhấn “Sign In”, địa chỉ email sẽ xuất hiện dưới dạng tùy chọn được đề xuất, tương tự như tính năng tự động điền mật khẩu cho Chrome trong trường đăng nhập.

Đối với các ứng dụng của bên thứ ba, bạn sẽ nhận được lời nhắc mở khóa trình quản lý mật khẩu và chọn thông tin đăng nhập để sử dụng mà không cần rời khỏi màn hình đăng nhập.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 14/03/2019 15:37
52 👨 142