Tự chuyển email hàng ngày vào một thư mục trong Outlook

Nếu bạn đặt dài hạn các bản tin email hàng ngày, chúng có thể nhanh chóng làm đầy hộp thư của bạn. Có lẽ bạn muốn lưu trữ nó để đọc hoặc tham khảo sau chứ chưa cần đọc ngay. Việc giữ các email này trong thư mục cụ thể là một cách tốt để việc lưu trữ được ngăn nắp. Hôm nay chúng ta sẽ xem cách làm thế nào để tạo rule trong Outlook để tự động đưa các thông điệp email nhận một cách đều đặn vào trong một thư mục được cụ thể.

Đầu tiến nhấn chuột phải lên email bạn muốn đặt di chuyển tự động đến thư mục cụ thể và chọn Create Rule.

Nó sẽ mở ra màn hình Create Rule qua đó chúng ta có thể chọn các điều kiện cho email này. Phụ thuộc vào việc bạn có mail thiết đặt như thế nào (Exchange, Gmail,...) sẽ xác định được cái gì lựa chọn cho các điều kiện này. Thông thường chúng ta sẽ đặt ra luật cho email được gửi tới bởi một trong các địa chỉ email. Cũng như vậy, bạn có thể thêm các khai báo âm thanh và hình ảnh. Sau khi lựa chọn các điều kiện, bạn đánh dấu vào phần "Move the item to folder".

Bây giờ duyệt đến đường dẫn thư mục bạn muốn email được gửi đến hoặc tạo một thư mục mới

Nhấn OK trong cửa sổ Create Rule sau đó OK trên hộp thoại xác nhận sau. Tất cả đã hoàn tất, bây giờ tất cả các email hàng ngày sẽ được chuyển đến một thư mục cụ thể.

Đây là một trong nhiều luật hữu ích bạn có thể tạo trong Outlook để tạo sự ngăn nắp.

Thứ Ba, 14/08/2018 14:00
2,85 👨 68.822