Trojan-Dropper.Win32.Kido.a

Ngày phát hiện: 16/3/2009

Chi tiết kĩ thuật

Trojan này được thiết kế để cài đặt và khởi động các chương trình khác trên hệ thống của nạn nhân mà không có sự cho phép hay hiểu biết của người dùng. Nó là một file Windows PE EXE. Kích cỡ của nó là 78848 bytes và được viết bằng ngôn ngữ C++

Hoạt động

Khi đã khởi động, trojan này kiểm tra ngày tháng của hệ thống. Nếu sau ngày 09.03.2009, nó sẽ ngừng chạy và xoá chỉnh bản thân nó. Nó cũng kiểm tra xem Net-worm.Win32.Kido có mặt trên hệ thống bị nhiễm độc không.

Khi đã hoàn tất việc kiểm tra này, nó trích ra một chương trình độc hại từ chính bản thân, chương trình này được biết đến với cái tên Trojan-Downloader.Win32.Kido.a và thay thế file này trong thư mục tạm của người dùng hiện tại:

%Temp%\<:rnd>.tmp, với rnd là một chuỗi kí hiệu ngẫu nhiên.

File này có kích cỡ là 81408 bytes. File này sau đó sẽ được khởi động để thực thi.

Trojan này cũng trích ra một file batch từ chính bản thân nó và thay thế file này trong thư mục tạm của người dùng hiện tại:

%Temp%\<rnd>.cmd, với <rnd> là một chuỗi kí hiệu ngẫu nhiên.

File này có kích cỡ 53 bytes và được dùng bởi Trojan để xoá chính bản thân nó.

Khi đã được trích ra, nó được khởi động để thực thi và xoá file Trojan gốc.

Hướng dẫn xoá

Nếu máy tính của bạn không có một trình antivirus được cập nhật thường xuyên, hoặc không có một giải pháp antivirus hiệu quả, hãy làm theo hướng dẫn sau để xoá chương trình độc hại này:

1. Xoá file trojan gốc (đường dẫn phụ thuộc vào việc chương trình gốc tiêm nhiễm vào hệ thống nạn nhân như thế nào) nếu nó không xoá chính bản thân nó.

2. Xoá tất cả các file được tạo bởi Trojan:

%Temp%\<rnd>.tmp
%Temp%\<rnd>,cmd

3. Cập nhật cơ sở dữ liệu của trình antivirus và thực hiện quét "full scan" với máy tính của bạn.

Thứ Năm, 27/08/2009 13:47
31 👨 2.300
0 Bình luận
Sắp xếp theo