Trắc nghiệm hiểu biết chung về văn hóa xã hội

Bên cạnh những câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức công nghệ thông tin, Quản trị mạng còn gửi đến bạn seri những câu trắc nghiệm vui xoay quanh nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống. 

Xem thêm:

 • Câu 1. Hươu cao cổ có ăn cỏ không?
  • Có 
  • Không
 • Câu 2. Khi gặp Thúy Kiều, Kim Trọng trao cho vật gì làm tin?
  • Dải yếm
  • Miếng Lụa
  • Chiếc châm cài tóc
  • Chiếc khăn hồng
 • Câu 3. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì?
  • Văn Lang
  • Đại Việt
  • Đại Nam
  • Đáp án khác
 • Câu 4. Trong tác phẩm "nhớ rừng" của Thế Lữ khi say con hổ uống cái gì?
  • Ánh trăng tan
  • Nước suối
  • Rượu
  • Không uống gì
 • Câu 5. Đại vương ếch trong tác phẩm "Dế mèn phưu lưu ký" có tên là gì?
  • Ếch ương
  • Ếch cốm
  • Ếch đồng
  • Ếch rừng
 • Câu 6. Vũ điệu truyền thống của đảo Hawaii là?
  • Điệu nhảy Hula
  • Điệu nhảy cha cha cha
  • Vũ điệu SamBa
  • Vũ điệu Tango
 • Câu 7. Vịnh nào của Việt Nam được coi là 1 trong 3 vịnh đẹp nhất thế giới
  • Vịnh Hạ Long
  • Vịnh Lăng Cô
  • Vịnh Xuân Đài
  • Vịnh Cam Ranh
  Vịnh Cam Ranh được xem là một trong ba vịnh thiên nhiên tốt và đẹp nhất thế giới, với diện tích vùng vịnh kín tới 60km² và độ sâu trung bình 18 - 20m nước.
 • Câu 8. Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau?
  • Chim ruồi
  • Chim gõ kiến
  • Chim cu
  • Chim rái cá
 • Câu 9. Người sinh ra đầu tiên từ ống nghiệm là người nước nào?
  • Nước Anh
  • Nước Đức
  • Nước Mỹ
  • Nước Pháp
 • Câu 10. Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới?
  • 6 di sản
  • 7 di sản
  • 8 di sản
  • 9 di sản
Bạn cần tìm hiểu thêm nhiều thông tin 
Cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 11/12/2018 09:22
51 👨 1.522