Trắc nghiệm có đáp án về Word - Phần 6

Sau phần 5, Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn đọc những câu hỏi trắc nghiệm về word phần 6 để bạn theo dõi. Hãy cùng bắt đầu với những câu hỏi dưới đây của chúng tôi.

Câu 1. Kẻ khung tô màu cho đoạn văn bản:

a. Format\Font
b. Format\Border and Shading
c. Format\Bullet and Number
d. Tất cả đều đúng

Câu 2. Để chèn đường ngắt trang:

a. Insert\Picture
b. Insert\Break
c. Insert\Page numer
d. Insert\Date and Time

Câu 3. Kiểm tra lỗi chính tả:

a. Tất cả đều sai
b. Tools\Spelling and grammar
c. View\Toolbar\Header and Footer
d. Table\Selecr Cell

Câu 4. Bộ nhớ được chia làm:

a. Bộ nhớ từ và bộ nhớ quang
b. Bộ nhớ chính và phụ
c. Bộ nhớ trong và ngoài
d. Bộ nhớ nhỏ và lớn

Câu 5. Để mở thanh công cụ chuẩn:

a. View\Tool bar\Formating
b. View\Tool bar\Drawing
c. View\Tool bar\Standard
d. View\Tool bar\Table and Border

Câu 6. Loại file không phải là file ảnh:

a. gif
b. rm
c. jpg
d. bmp

Câu 7. Phím space có chức năng

a. Tạo một ký tự trống
b. Cả ba đều sai
c. Xoá một ký tự
d. Xuống dòng

Câu 8. Xoá hàng được chọn

a. Delete\Cells
b. Delete\Columns
c. Delete\Row
d. Delete\Table

Câu 9. Phóng to ký tự đầu đoạn:

a. Format\Tabs
b. Format\Columns
c. Format\Dropcap
d. Format\Change Case

Câu 10. Phím tắt dùng để mở menu start trong Windows:

a. Ctrl+Esc
b. Shift+Esc
c. Slt+Esc
d. Slt+F1

Câu 11. Lệnh replace tương ứng với phím

a. Ctrl+A
b. Ctrl+V
c. Ctrl+X
d. Ctrl+H

Câu 12. Muốn in văn bản ta dùng tổ hợp phím nào?

a. Ctrl+U
b. Ctrl+I
c. Ctrl+O
d. Ctrl+P

Câu 13. Đóng file văn bản ta dùng tổ hợp phím nào?

a. Ctrl+W
b. Ctrl+F4
c. Cả hai đều đúng
d. Cả hai đều sai

Đáp án:

1. B

2. B

3. B

4. C

5. B

6. B

7. A

8. C

9. C

10. A

11. D

12. D

13. C

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 13:37
51 👨 279
0 Bình luận
Sắp xếp theo