Top 10 máy nghe nhạc MP3 ưa chuộng nhất

Đây là những máy nghe nhạc MP3 (Flash-Based) được người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay, nhưng sự phân loại và vị trí có thể hoán đổi nhanh chóng bởi giá thành và tiến bộ công nghệ.

Vị trí 1: Creative Zen X-FI

Thông số kĩ thuật:

Creative Zen X-FIDung lượng: 32GB

Kích thước màn hình: 2.5 inches

Ghi âm: Có

Sóng FM : Có

Hỗ trợ Video: Có

Hỗ trợ hình ảnh: Có

Giá tham khảo: $280

 

 

Vị trí 2: Creative ZEN

Thông số kĩ thuật: 

Creative ZENDung lượng: 32GB

Kích thước màn hình: 2.5 inches

Ghi âm: Có

Sóng FM : Có

Hỗ trợ Video: Có

Hỗ trợ hình ảnh: Có

Giá tham khảo: $250

 

Vị trí 3: Creative Zen V Plus

Creative Zen V PlusThông số kĩ thuật: 

Dung lượng: 4GB

Kích thước màn hình :1.5 inches

Ghi âm: Có

Sóng FM : Có

Hỗ trợ Video: Có

Hỗ trợ hình ảnh: Có

Giá tham khảo: $90

 

 

Vị trí 4: Apple iPod Nano 
Apple iPod Nano
Thông số kĩ thuật:

Dung lượng: 8GB

Kích thước màn hình : 2 inches

Ghi âm: Không

Sóng FM : Không

Hỗ trợ Video: Có

Hỗ trợ hình ảnh: Có

Giá tham khảo: $199

 

Vị trí 5: Apple iPod Touch 

Apple iPod TouchThông số kĩ thuật:

Dung lượng: 32GB

Kích thước màn hình :3.5 inches

Ghi âm: Không

Sóng FM : Không

Hỗ trợ Video: Có

Hỗ trợ hình ảnh: Có

Giá tham khảo: $499

 

Vị trí 6: SanDisk Sansa Fuze 

SanDisk Sansa FuzeThông số kĩ thuật:

Dung lượng: 8GB

Kích thước màn hình :1.9 inches

Ghi âm: Có

Sóng FM : Có

Hỗ trợ hình ảnh: Có

Giá tham khảo: $130

 

Vị trí 7: SanDisk Sansa Connect 

SanDisk Sansa ConnectThông số kĩ thuật:

Dung lượng: 4 GB

Kích thước màn hình : 2.2 inches

Ghi âm: Không

Sóng FM : Không

Hỗ trợ Video: Không

Hỗ trợ hình ảnh: Có

Giá tham khảo: $249.99

 

Vị trí 8: Samsung YP-P2 

Samsung YP-P2Thông số kĩ thuật:

Dung lượng: 8GB

Kích thước màn hình : 3 inches

Ghi âm: Không

Sóng FM : Có

Hỗ trợ Video: Không

Hỗ trợ hình ảnh: Có

Giá tham khảo: $229

 

Vị trí 9: Microsoft Zune 8GB Red

Microsoft Zune 8GB RedThông số kĩ thuật: 

Dung lượng: 8GB

Kích thước màn hình : 1.8 inches

Ghi âm: Không

Sóng FM : Không

Hỗ trợ Video: Có

Giá tham khảo: $180

 

Vị trí 10: SanDisk Sansa View 

SanDisk Sansa ViewThông số kĩ thuật:

Dung lượng: 32GB

Kích thước màn hình : 2.4 inches

Ghi âm : Có

Sóng FM : Có

Hỗ trợ Video: Có

Hỗ trợ hình ảnh: Có

Giá tham khảo: $350.

Thứ Tư, 27/08/2008 08:26
43 👨 2.287