• Lưu trữ đám mây: Amazon, Microsoft, Google - Tam mã phân tranh Lưu trữ đám mây: Amazon, Microsoft, Google - Tam mã phân tranh
    Tuần trước, công ty này đã công bố báo cáo “Magic Quadrant cho Dịch vụ Lưu trữ Đám mây trên toàn thế giới”. Báo cáo này đã liệt kê 7 nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây là AWS, Google, Microsoft, IBM, Rackspace, AT&T và Verizon.
  • Ứng dụng xem ai đã hủy kết bạn trên Facebook Ứng dụng xem ai đã hủy kết bạn trên Facebook
    Who Deleted Me on Facebook sẽ không hiển thị những ai đã hủy kết bạn trong quá khứ, mà chỉ bắt đầu theo dõi kể từ khi bạn cài và sử dụng ứng dụng. Ngoài việc xem ai đã hủy kết bạn, ứng dụng còn tổng hợp những người bạn mới nhất, những người bạn đã xóa và mục "Last Seen" với mỗi người trong danh sách