Tổng hợp các shortcut tiện dụng trong Windows 7

QuanTriMang - Bạn có biết rằng trong hệ điều hành Windows 7 đã có sẵn rất nhiều tiện ích hỗ trợ nhằm khắc phục và cải thiện tình hình hoạt động của hệ thống? Nhưng làm thế nào để tìm kiếm và sử dụng chúng? Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu danh sách shortcut của các công cụ này, chúng được chia ra 3 thư mục khác nhau: basic, advanced, và very useful. Nếu bạn là người sử dụng máy tính ở mức cơ bản, hãy dùng các công cụ basic, người dùng nâng cao hơn thì sử dụng thư mục advance, còn với mục very useful – các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc quản lý và giám sát hệ thống.

Gói shortcut tổng hợp này chứa đựng những công cụ để thiết lập cơ bản, bàn phím ảo, trình điều khiển Task Manager, Malicious Software Removal, Computer Management, hiển thị các tính năng ẩn, chỉnh sửa Registry, Console Management, Disk Cleanup, DirextX Diagnostic, Log off, Calculator, Sound Recorder, User Account Control, Wordpad, Notepad... Tất cả những gì bạn cần làm là download tại đây, giải nén ra 1 thư mục hoặc phân vùng bất kỳ trên ổ cứng và sử dụng.

Cách tạo ra những shortcut này như thế nào? Thực ra khá đơn giản và dễ dàng, theo cách đơn thuần, chúng ta nhấn chuột phải tại màn hình Desktop và chọn New > Shortcut, đặt tên và chỉ đường dẫn chính xác đến file thực thi gốc, hầu hết các tiện ích của chúng ta đều nằm trong thư mục hệ thống System32 của Windows. Cụ thể như sau:

1. Công cụ Basic:

Calculator:

File nguồn: calc.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\calc.exe

Character Map:


File nguồn: charmap.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\charmap.exe

Control Panel:

File nguồn: control.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\control.exe

Magnifying Utility:

File nguồn: Magnify.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\Magnify.exe

Sound Recorder:

File nguồn: SoundRecorder.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe

Command Prompt Utility:

File nguồn: cmd.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\cmd.exe

System Hardware Properties:

File nguồn: SystemPropertiesHardware.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\SystemPropertiesHardware.exe

System Performance Properties:

File nguồn: SystemPropertiesPerformance.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\SystemPropertiesPerformance.exe

Ease of Access Center:

File nguồn: Utilman.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\Utilman.exe

User Account Control Settings:

File nguồn: UserAccountControlSettings.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\UserAccountControlSettings.exe

Upgrade Results:

File nguồn: WindowsAnytimeUpgradeResults.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeResults.exe

Version Info:

File nguồn: winver.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\winver.exe

Wordpad:

File nguồn: write.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\write.exe

Notepad:

File nguồn: notepad.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\notepad.exe

2. Công cụ Advanced:

Computer Management:

File nguồn: CompMgmtLauncher.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\CompMgmtLauncher.exe

Features On/Off Tool:

File nguồn: OptionalFeatures.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\OptionalFeatures.exe

Registry Editor:

File nguồn: regedt32.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\regedt32.exe

Management Console:

File nguồn: mmc.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\mmc.exe

3. Công cụ Highly Useful:

Disk CleanUp Tool:

File nguồn: cleanmgr.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\cleanmgr.exe

Display Settings:

File nguồn: DpiScaling.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\DpiScaling.exe

Directx Diagonastic Tool:

File nguồn: dxdiag.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\dxdiag.exe

Logoff:

File nguồn: logoff.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\logoff.exe

Malicious Software Removal Tool:

File nguồn: MRT.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\MRT.exe

System Configuration Tool:

File nguồn: msconfig.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\msconfig.exe

On Screen Keyboard:

File nguồn: osk.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\osk.exe

Create Sticky Notes:

File nguồn: StikyNot.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\StikyNot.exe

Task Manager:

File nguồn: taskmgr.exe

Thư mục gốc: C:\Windows\System32\taskmgr.exe

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 10/02/2011 08:31
51 👨 3.649
0 Bình luận
Sắp xếp theo