Tìm kiếm các máy tính trong mạng nội bộ

Công việc đòi hỏi bạn phải chia sẻ các file tài liệu trên máy cho những người dùng khác trong mạng nội bộ xem và sử dụng, nhưng việc chia sẻ không phải lúc nào cũng thuận lợi.

 

Thứ Năm, 25/10/2018 11:44
4,26 👨 10.815