Tìm hiểu về công nghệ Intel Platform Administration Technology – IPAT phần 2

Quản Trị Mạng - Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một số đặc điểm cơ bản về công nghệ quản lý hệ thống từ xa của Intel - Intel Platform Administration Technology hay còn gọi tắt là IPAT. Và lần này, chúng ta sẽ tiếp tục với những thao tác cần thiết để xây dựng 1 hệ thống hoàn chỉnh dựa trên nền tảng IPAT này.

Công việc tiếp theo cần làm như sau:

3. Cấu hình server:

Gồm 2 bước:

1. Quá trình truyền dữ liệu tới server và cấu hình thư mục gốc.

2. Tính năng tự động chấp nhận máy client mới.

4. Thiết lập Golden Machine:

Đây là công đoạn nhiều bước nhất:

1. Kích hoạt tính năng Enable Intel® Platform Administrator Agent

2. Cài đặt hệ điều hành và ứng dụng cần thiết vào máy Golden Machine này.

3. Cài đặt và kích hoạt Intel® Platform Administrator Client

4. Chọn máy Golden Machine trên server

5. Tạo file image trên máy Golden Machine này

6. Kích hoạt tính năng Intel® Platform Administrator Agent trên máy client

7. Triển khai file image trên máy client

8. Kiểm tra quá trình triển khai từ server

5. Cập nhật hệ thống phần mềm và patch trên server:

Ban đầu, bạn cài đặt phần mềm mới trên máy Golden Machine, rồi tạo thêm gói phần mềm hỗ trợ, sau đó, áp dụng, triển khai gói phần mềm đó trên máy client.

Toàn bộ quá trình trên được tóm lại trong video hướng dẫn dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 16/03/2019 11:04
51 👨 1.309
0 Bình luận
Sắp xếp theo