• Lập trình Python trên thiết bị Android Lập trình Python trên thiết bị Android
    Sử dụng Python là một trong những cách nhanh nhất để bắt đầu và thử nghiệm một số code đơn giản trên Android. Xa hơn, khi bạn đã quen thuộc làm việc với nó, bạn có thể tự nâng cấp điện thoại của mình với những tính năng riêng biệt chỉ mình bạn có và thậm chí có thể xây dựng một APK đầy đủ
  • Cách cài CH Play trên điện thoại Xiaomi Cách cài CH Play trên điện thoại Xiaomi
    Cách tải và cài đặt Google Play Store trên điện thoại Xiaomi sẽ giúp bạn có ứng dụng CH Play để tải và cài đặt mọi ứng dụng trên Android.