• Cách thiết lập sử dụng proxy server cho Wifi trên Android Cách thiết lập sử dụng proxy server cho Wifi trên Android
    Máy chủ proxy là công cụ hữu ích để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng hoặc để truy cập Internet khi sử dụng mạng doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập sử dụng máy chủ proxy trên điện thoại thông minh và máy tính bảng Android.
  • Cách chuyển ứng dụng sang thiết bị Android mới Cách chuyển ứng dụng sang thiết bị Android mới
    Khi mua một thiết bị Android mới, bạn cần chuyển tất cả nội dung bao gồm các ứng dụng yêu thích từ thiết bị cũ. May thay bạn không phải thực hiện việc này một cách thủ công vì Google cung cấp hỗ trợ tích hợp để sao lưu và khôi phục nội dung.