• Cách biến thiết bị Android thành web server Cách biến thiết bị Android thành web server
    Bạn cần một thiết bị tiêu thụ ít năng lượng để chạy trang web? Bạn muốn lấy lại không gian mà web server đang chiếm? Bạn muốn chia sẻ một số thông tin với mọi người, cho dù là bạn bè hay công khai, nhưng không có tài chính để chạy một web server quy mô đầy đủ?
  • Cách tắt tự động phát video trên Google Play Store Cách tắt tự động phát video trên Google Play Store
    Nếu bạn hỏi tôi điều gì gây khó chịu nhất trên cửa hàng ứng dụng Google Play, đó chắc phải là các đoạn video quảng cáo phát tự động tiêu tốn nhiều dữ liệu và tài nguyên hệ thống vô ích.