Thủ thuật tạo shortcut chạy ứng dụng dưới quyền Admin

Không cần nhập mật khẩu hay UAC

Nếu muốn cho phép tài khoản người dùng khởi chạy một ứng dụng dưới quyền Admin mà không cần UAC (User Account Control) hoặc mật khẩu, bạn có thể tạo một shortcut sử dụng lệnh runas/savecred. Lệnh này sẽ lưu lại mật khẩu của bạn.

Lưu ý:

Việc sử dụng / savecred có thể gây ra nhiều lỗ hổng bảo mật do đó bạn có thể sử dụng lệnh runas /savecred để chạy bất kỳ ứng dụng nào dưới quyền Admin mà không cần đăng nhập mật khẩu

Shortcut

1. Kích hoạt tải khoản Admin

Theo mặc định tài khoản Admin bị vô hiệu hóa, do đó bạn phải kích hoạt tài khoản Admin.

Để kích hoạt tài khoản Admin, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Trên khung Search Start Menu bạn gõ từ khóa Command Prompt, sau đó kích chuột phải vào shortcut Command Prompt rồi chọn Run as administrator.

chọn Run as administrator

Nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt để kích hoạt tài khoản Admin:

net user administrator /active:yes

Nhập câu lệnh

Tài khoản Admin đã được kích hoạt, tuy nhiên tài khoản không có mật khẩu bảo vệ.

Để thiết lập mật khẩu tài khoản Admin, bạn mở Control Panel sau đó chọn Accounts and Family Safety => User Accounts.

Trên cửa sổ User Account click chọn Manage another account.

chọn Manage another account

Chọn Administrator account, chọn tiếp Create a password rồi tiến hành tạo mật khẩu cho tài khoản Admin.

 tạo mật khẩu cho tài khoản Admin

2. Tạo Shortcut

Bước tiếp theo là tạo một Shortcut để khởi chạy ứng dụng dưới quyền Admin.

Kích chuột phải vào bất kỳ chỗ nào đó trên màn hình Desktop, chọn New rồi chọn Shortcut.

Shortcut

Lúc này trên màn hình xuất hiện một cửa sổ, bạn nhập đường dẫn dưới đây vào cửa sổ đó:

runas /user:ComputerName\Administrator /savecred "C:\Path\To\Program.exe"

Lưu ý:

Thay ComputerName bằng tên máy tính của bạn và thay thế C:\Path\To\Program.exe bằng đường dẫn đầy đủ đến chương trình mà bạn muốn chạy.

Chẳng hạn như tên máy tính của bạn là Laptop và bạn muốn chạy ứng dụng CCleaner dưới quyền Admin, bạn nhập đường dẫn dưới đây vào:

runas /user:Laptop\Administrator /savecred "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe".

 

Nhập đường dẫn

Đặt tên cho Shortcut mà bạn tạo.

Đặt tên cho Shortcut

Để chọn biểu tượng cho Shortcut, bạn kích chuột phải vào Shortcut rồi chọn Properties.

 chọn Properties

Trên cửa sổ Properties, click chọn nút Change icon.

chọn nút Change icon

Chọn một biểu tượng bất kỳ mà bạn muốn.Chẳng hạn bạn có thể tìm CCleaner.exe và chọn một biểu tượng có liên quan. Nếu bạn tạo shortcut cho một ứng dụng khác, bạn chỉ cần duyệt file .exe của ứng dụng rồi chọn biểu tượng đại diện cho shortcut.

Biểu tượng shortcut

Đầu tiên bạn kích đúp chuột vào Shortcut, bạn sẽ được thông báo nhập mật khẩu tài khoản Admin mà bạn đã tạo.

 kích đúp chuột vào Shortcut

Mật khẩu này sẽ được lưu lại – trong những lần kế tiếp khi bạn kích đúp chuột vào Shortcut, ứng dụng sẽ khởi chạy dưới quyền Admin mà không yêu cầu bạn phải nhập mật khẩu nữa.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 19/03/2016 11:23
31 👨 4.121