Thử sử dụng Windows Vista trực tuyến

Bạn không cần phải cài đặt Windows Vista mà hoàn toàn vẫn có thể dùng thử nó. Rất đơn giản chỉ cần kích vào đây; nhập vào địa chỉ email, vị trí địa lý và số lượng máy trong tổ chức của bạn, hãy thử sử dụng trực tuyến và khám phá những tính năng mới.

Thứ Sáu, 29/08/2008 16:57
13 👨 5.375
0 Bình luận
Sắp xếp theo