Thư mục Catroot và Catroot2 là gì? Làm thế nào để reset thư mục Catroot2 trên Windows?

Reset hoặc xóa các nội dung trong thư mục Catroot2 có thể khắc phục được lỗi Windows Update

Catroot và Catroot2 là các thư mục quan trọng trên hệ điều hành Windows, các thư mục này được yêu cầu trong quá trình Windows Update. Việc reset hoặc xóa các nội dung trong thư mục Catroot2 có thể giúp khắc phục được lỗi Windows Update. Nếu đang phải đối mặt với lỗi, sự cố trong quá trình update (cập nhật) hệ điều hành Windows mới bạn có thể reset thư mục Catroot2 để sửa các lỗi này.

Thư mục Catroot và Catroot2

1. Thư mục Catroot và Catroot2 là gì?

Catroot và Catroot2 là các thư mục quan trọng trên hệ điều hành Windows, các thư mục này được yêu cầu trong quá trình Windows Update. Nếu đang phải đối mặt với lỗi, sự cố trong quá trình update (cập nhật) hệ điều hành Windows mới bạn có thể reset thư mục Catroot2 để sửa các lỗi này.

Service Cryptographic sử dụng tập tin %windir%\System32\catroot2\edb.log cho quá trình update (cập nhật). Các bản update (cập nhật) được lưu trữ trong thư mục SoftwareDistribution và được Automatic Updates sử dụng trong quá trình update (cập nhật).

Việc reset hoặc xóa các nội dung trong thư mục Catroot2 có thể giúp khắc phục được lỗi Windows Update.

Ngoài ra nếu Windows Update bị treo 0% trên Windows 7/8/10, bạn có thể tham khảo thêm các bước khắc phục lỗi tại đây.

Nếu nhận được thông báo lỗi Access Denied hoặc Open in another program trong quá trình xóa thư mục Catroot2, rất có thể là do service Cryptographic đang sử dụng file log.

2. Reset thư mục Catroot2 trên hệ điều hành Windows

Để reset thư mục Catroot2 trên hệ điều hành Windows, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Đầu tiên mở cửa sổ Command Prompt dưới quyền Admin. Để làm được điều này, bạn kích chuột phải vào nút Start ở góc dưới cùng bên trái thanh Taskbar, sau đó chọn Command Prompt (Admin) để mở cửa sổ Command Prompt.

Mở cửa sổ Command Prompt

Trên cửa sổ Command Prompt bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

net stop cryptsvc

Lệnh này để ngăn service Cryptographic.

md %systemroot%\system32\catroot2.old

Lệnh này sẽ tạo thư mục Catroot2.old tại %windir%\System32\. Ngoài ra bạn có thể kiểm tra thư mục này để xác nhận.

xcopy %systemroot%\system32\catroot2 %systemroot%\system32\catroot2.old /s

Lệnh này sẽ sao chép (copy) tất cả các tập tin trong thư mục Catroot2 và thư mục Catroot2.old.

Bước tiếp theo bây giờ là xóa tất cả nội dung trong thư mục Catroot2. Để làm được điều này, trên cửa sổ Command Prompt bạn nhập lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

net start cryptsvc

Lệnh trên sẽ chạy lại service Cryptographic một lần nữa.

Nhập lệnh vào cửa sổ CMD

Khi Windows Update bắt đầu chạy, thư mục Catroot2 sẽ tự động được reset. Ngoài ra bạn có thể tạo thư mục Catroot2 bằng tay nếu thư mục này chưa được Windows tạo.

Một điều lưu ý rằng nếu tạo thư mục Catroot2 bằng tay, thư mục này phải nằm trong đường dẫn: "%windir%\System32\" và bạn sẽ phải khởi động lại máy tính của mình trước khi cập nhật (update) các phiên bản Windows updates mới.

Lưu ý quan trọng:

Không được xóa hoặc đổi tên thư mục Catroot. Thư mục Catroot2 sẽ được Windows tự động tạo lại nhưng thư mục Catroot thì không.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 18/01/2017 16:03
31 👨 512