Thời gian trả thẻ Căn cước công dân là bao lâu?

Bên cạnh thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp là gì, đi làm thẻ CCCD gắn chip cần mang gì, ai phải đổi thẻ CCCD gắn chip, sau khi đổi thẻ CCCD gắn chip thì làm gì, nhiều người không khỏi thắc mắc thời gian trả thẻ Căn cước công dân là bao lâu?

Cùng đọc bài viết dưới đây để biết làm CCCD gắn chíp mất bao lâu thì nhận được thẻ nhé?

Thời gian trả thẻ Căn cước công dân là bao lâu?

Làm thẻ Căn cước công dân mất mấy ngày?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân gắn chíp phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho công dân trong thời hạn sau đây:

Trường hợp cấp mới, cấp đổi:

  • Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc;
  • Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;
  • Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Trường hợp cấp lại:

  • Tại thành phố, thị xã không quá 15 ngày làm việc;
  • Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;
  • Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Lưu ý: Trên thực tế, do hiện nay số lượng người yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp rất nhiều dẫn đến cơ quan thẩm quyền quá tải. Vì vậy, thời gian trả thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân có thể kéo dài hơn so với Luật quy định.

Cách nhận thẻ Căn cước công dân gắn chíp

Theo điểm e khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA), người dân có thể nhận thẻ căn cước công dân gắn chíp qua 02 cách:

Cách 1: Nhận trực tiếp tại nơi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Cách 2: Nhận thẻ qua bưu điện. Với cách này người dân cần ghi rõ địa chỉ nơi trả thẻ tại Tờ khai Căn cước công dân gắn chíp và khi nhận phải tự thanh toán phí chuyển phát. Trường hợp nhận thẻ qua bưu điện thì Công an vẫn phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Chủ Nhật, 28/03/2021 08:49
52 👨 2.008
0 Bình luận
Sắp xếp theo