Cách thiết lập VPN Surfshark trên Raspberry Pi

Trong bài viết sau đây, bạn sẽ tìm thấy một hướng dẫn đơn giản về cách bảo mật Raspberry Pi của mình bằng VPN Surfshark. Bài viết sẽ sử dụng OpenVPN client cho thiết lập này.

Xin lưu ý rằng một số cấu hình có thể khác nhau tùy thuộc vào bản phân phối Linux bạn đang sử dụng.

Đăng nhập dịch vụ Surfshark

Đầu tiên, bạn sẽ cần có thông tin đăng nhập dịch vụ Surfshark. Đi đến trang web https://account.surfshark.com/ và đăng nhập.

Sau khi bạn đăng nhập, hãy chuyển đến Devices > Manual, cuộn xuống cuối trang. Bạn sẽ tìm thấy thông tin đăng nhập dịch vụ của mình ở đó.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin đăng nhập dịch vụ ở cuối trang
Bạn sẽ tìm thấy thông tin đăng nhập dịch vụ ở cuối trang

Cách thiết lập VPN Surfshark trên Raspberry Pi

1. Mở cửa sổ Terminal (Ctrl + Alt + T).

2. Cài đặt các gói cần thiết bằng cách nhập lệnh:

sudo apt-get install openvpn unzip

Nếu bạn được yêu cầu nhập mật khẩu, vui lòng nhập mật khẩu admin máy tính của bạn.

3. Điều hướng đến thư mục OpenVPN bằng cách nhập:

cd /etc/openvpn

4. Tải xuống file cấu hình Surfshark OpenVPN:

sudo wget https://account.surfshark.com/api/v1/server/configurations

5. Giải nén file configurations.zip:

sudo unzip configurations

6. Xóa file .zip không sử dụng nữa:

sudo rm configurations

7. Để xem danh sách tất cả các máy chủ có sẵn, hãy nhập:

ls

8. Chọn một trong các máy chủ trong danh sách và kết nối với Surfshark bằng cách nhập:

sudo openvpn [tên file]

Ví dụ:

sudo openvpn us-dal.prod.surfshark.com_udp.ovpn
sudo openvpn /etc/openvpn/us-dal.prod.surfshark.com_udp.ovpn

9. OpenVPN sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập dịch vụ. Nhập thông tin đăng nhập dịch vụ Surfshark mà bạn đã thu thập ở đầu hướng dẫn này.

10. Bạn đã kết nối thành công với Surfshark nếu trong Terminal logs, bạn thấy thông báo "Initialization Sequence Completed".

11. Để ngắt kết nối khỏi OpenVPN, chỉ cần mở Terminal và nhấn Ctrl + C.

Chủ Nhật, 30/08/2020 17:49
51 👨 218
0 Bình luận
Sắp xếp theo