Thiết lập quyền tác giả trong WordPress

Quản Trị Mạng - Trong bài hướng dẫn trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một số bước để xác nhận quyền tác giả trong từng bài viết với Google, nhưng nếu muốn thực hiện tương tự như vậy trong WordPress thì phải làm thế nào?

Về bản chất, WordPress sử dụng hệ thống template để hiển thị thông tin trong phần nội dung, do vậy việc gán thêm thẻ rel=”author” sẽ yêu cầu thêm một số thao tác tùy chỉnh trong bộ theme. Trên thực tế có khá nhiều cách để làm việc này, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách đơn giản và dễ thực hiện nhất.

Với blog single author:

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng đã thiết lập trang About với thông tin cơ bản về bạn và mục đích chính của trang blog. Tại phía dưới của trang About này, hãy chèn thêm đường dẫn:

<a href="http://your-google-profile-url" rel="me">Follow me on Google +</a>

Và nhớ thay http://your-google-profile-url bằng đường dẫn Google Profile của bạn. Lưu ý rằng đường link Google Profile sẽ có dạng https://plus.google.com/1234567890987654321

Tiếp theo, sử dụng chức năng Theme Editor và mở file functions.php, chèn đoạn mã sau vào phía cuối của file này:

add_filter('the_content', 'add_author_link');
function add_author_link($content)
{	if(is_single())    	
		$content .= '<p>This article is written by <a href="http://link-to-your-about-page" rel="author">'.get_the_author_meta('display_name').'</a></p>';

 
	return $content;	
}

Lưu file này lại, và từ thời điểm này trở đi ở phía cuối mỗi bài viết của bạn sẽ có thêm dòng giới thiệu có dạng: "This article is written by... "

Với blog multi author:

Thu thập đầy đủ thông tin để cập cập trường Jabber/Google Talk trong phần Profile của Google Profile. Tiếp theo, mở file functions.php và chèn đoạn mã dưới đây:

add_filter('the_content', 'add_author_link');
function add_author_link($content)
{	if(is_single())    	
	{	$content .= '<p>Follow this author at <a href="'.get_the_author_meta('jabber').'" rel="author">Google+</a></p>';
	}

	return $content;	
}

Chức năng chính của những dòng mã trên là tổng hợp thông tin qua Google Profile URL từ trường Jabber/Gtalk của tác giả và chèn vào phần cuối của bài viết. Tuy nhiên, quá trình này sẽ kéo dài thêm từ khoảng 1 – 2 tuần để Google cập nhật và hiển thị đầy đủ ảnh Profile của tác giả trong kết quả tìm kiếm trả về, và các bạn có thể sử dụng tiện ích Rich Snippest Test Tool để xem trước giao diện của website khi được tìm kiếm. Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 12/10/2011 14:36
32 👨 1.552
0 Bình luận
Sắp xếp theo