Thiết lập chế độ tự động đăng nhập vào Windows XP

Đôi khi sẽ rất bất tiện nếu mỗi lần đăng nhập vào Windows, hệ thống lại yêu cầu mật khẩu trong khi máy tính chỉ có mỗi bạn sử dụng mà không phải chia sẻ với một ai khác.Hướng dẫn sau sẽ cho phép hệ điều hành Windows XP tự động đăng nhập mà không cần trải qua quá trình yêu cầu mật khẩu. Tuy nhiên, hướng dẫn này chỉ khuyến nghị cho hệ thống có một tài khoản đăng nhập (chẳng hạn như tài khoản Administrator).

Để bỏ qua quá trình yêu cầu mật khẩu, bạn cần phải sử dụng lệnh "control userpasswords2" để hiện thị bảng quản lý tài khoản người dùng. Từ Start --> Run, bạn gõ lệnh control userpasswords2, bảng User Accounts sẽ hiện ra (Hình A).


 

Trong bảng User Accounts, bạn chỉ cần bỏ dấu chọn trong ô "Users Must Enter A Name And Password To Use This Computer setting", rồi kích vào nút Apply hoặc OK. Bạn sẽ được yêu cầu nhập một mật khẩu mới (có thể để trống ô mật khẩu), rồi nhấn OK. Sau khi restart lại máy, hệ thống sẽ tự động đăng nhập không cần mật khẩu.

Thứ Tư, 11/08/2004 13:32
31 👨 7.833