Thị phần smartphone được củng cố tại Mỹ

Apple và Samsung vẫn là những cái tên thống trị thị trường smartphone, Android và iOS vẫn là những nền tảng hàng đầu là kết quả nghiên cứu vừa được comScore công bố mới đây.

Thị phần smartphone được củng cố tại Mỹ

Theo báo cáo mới nhất của comScore cho kết quả nghiên cứu kết thúc vào tháng 5 vừa qua, Apple vẫn là nhà sản xuất smartphone hàng đầu tại Mỹ với 39,2%, tăng 0,3% so với quý trước, Samsung chiếm vị trí thứ 2 với 23%, tăng 1,7%.

Thị phần nhà sản xuất smartphone tại Mỹ
Thời gian: 3 tháng, kết thúc tháng 5/2013
Người dùng: Trên 13 tuổi
Nguồn: comScore
Tỷ lệ (%)
Tháng 2/2013 Tháng 5/2013 Mức tăng trưởng
Tổng số 100.0% 100.0%
Apple 38,9% 39,2% 0.3
Samsung 21,3% 23,0% 1.7
HTC 9,3% 8,7% -0.6
Motorola 8,4% 7,8% -0.6
LG 6,8% 6,7% -0.1

Trái ngược với mức tăng của Samsung hay Apple, mặc dù đứng lần lượt ở vị trí thứ 3, 4, 5 nhưng HTC, Motorola và LG đều có mức tăng trưởng âm. Với 8,7%, HTC đứng ở vị trí thứ ba với 8,7%, giảm 0,6% so với quý trước. Đồng cảnh ngộ với HTC, Motorola cũng có mức giảm tương tự, còn 7,8%. Đứng thứ 5 là LG với 6,7%, giảm 0,1%.

Nền tảng điện thoại thông minh
Thời gian: 3 tháng, kết thúc tháng 5/2013
Người dùng: Trên 13 tuổi
Nguồn: comScore
Tỷ lệ (%)
Tháng 2/2013 Tháng 5/2013 Mức tăng trưởng
Tổng số 100.0% 100.0%
Android 51,7% 52,4% 0.7
Apple 38,9% 39,2% 0.3
BlackBerry 5,4% 4,8% -0.6
Microsoft 3,2% 3,0% -0.2
Symbian 0,5% 0,4% -0.1

Về nền tảng hệ điều hành, Android của Google và iOS của Apple vẫn dẫn đầu và thứ hai với 52,4% và 39,2%, tăng 0,7% và 0,3% tương ứng. Mặc dù đứng ở thứ ba, BlackBerry lại là hệ điều hành di động có mức giảm nhiều nhất trong top 5 với 0,6%. Nền tảng di động của Microsoft và Symbian của Nokia cũng đã có quý giảm với 0,2% và 0,1% còn 3% và 0,4% tương ứng.

Nhìn chung tại thị trường Mỹ, xu hướng lựa chọn một smartphone thay vì điện thoại tính năng ngày càng tăng. Cũng trong kết quả nghiên cứu này, comScore cho biết hiện có 141 triệu người Mỹ đang sử dụng smartphone.

Thứ Bảy, 29/06/2013 11:40
31 👨 100